Monitoride kalibreerimine

Täpselt kalibreeritud monitor on praktilise värvihalduse A ja O.

Igasugune vähegi professionaalne pilditöötlus, trükiettevalmistus või kujundustöö eeldab monitorilt täpset värvide esitlust. 

Ükski monitor ei tööta kalibreerimata kujul oma kolorimeetrilise võimekuse piiril.
Selleks, et kuvar võimalikult korrektselt värve kuvaks peab esmalt seadme kalibreerima ehk seadistama vastavalt ettenähtud standarditele. Seejärel saab monitori profileerida ehk mõõta ja genereerida konkreetsele isendile icc profiili. Kõik graafikatööstuses kasutatavad rakendused (Adobe jt) eeldavad operatsioonisüsteemi installeeritud monitori icc profiili mida programmi värvihalduse moodul kasutusele saab võtta selleks, et kuvada täpseid värve. 

Kalibreerimise käigus optimeeritakse monitori heledus, kontrast, tooniülekanne, valgepunkt, hallskaala ning kaardistatakse reaalne värvigamut. 
Läheneme igale monitorile individuaalselt, seadistades isendi sõltuvalt riistvaralisest võimekusest maksimaalselt täpseks. 
Vajadusel sünkroniseerime kolorimeetriliselt töögrupi monitorid. 
Monitoride kalibreerimise  maksumus sõltub ajakulust, kuid keskmine hind jääb 36 - 54 euro vahele.
Meil on tänaseks värvihalduse valdkonnas enam, kui kümme aastat praktilist kogemust.