Värvihalduse kursused

Ligi kümme aastat toimunud värvihalduse kursused annavad igale tõsisele entusiastile, fotograafile, kujundajale ja kunstnikule põhjalikud teadmised sellest kuidas praktiline värvihaldus toimib. Kursus on aastate jooksul muutunud käies ajaga kaasas vastavalt uutele lahendustele ja tehnika arengutele.

Värvihalduse alased teadmised annavad tugeva erialase eelise. Omades põhjalike oskusi hinnata ja kontrollida kogu tööprotsessi vältel värve saavutab igaüks kvaliteetsema foto või kujunduse.
Värvihalduse alased oskused võimaldavad fotograafil hoida kokku aega ja raha tagades samal ajal kõrgema kvaliteediga lõpptoote. 
Värvihaldue alased oskused annavad vajalikud teadmised ja kindlustunde lahendamaks trükiste, fotode või kujundusfailide värvidega tekkivaid probleeme.

Meie poolt korraldatav värvihalduse kursus on praktiline koolitus mis sisaldab huvitavat teooriat.
Mis on värv
Inimese värvitaju 
Trikromaatilised värvimudelid (RGB, CMYK, LAB)
Värviruumid, nende valimine, kasutamine
icc profiilid
Adobe värvihaldusemooduli tööpõhimõte
icc profiilide kasutamine ja värvide konvertimine
Kaamerate kalibreerimine (DNG profiilid)
Monitoridest põhjalikult ja nende kalibreerimine
Printerite kalibreerimine
Palju praktilisi värvihaldusega seotud näiteid
Erinevate värviruumide kasutamine värvide korrigeerimisel
Praktiline printimine