Orienteerumine värviruumides 2 osa

Postitatud: 01. november 2020 / Autor: Andres Toodo / Sildid: Värvihaldus

Adobe RGB

Adobe RGB 1998
Nagu nimi reedab pärineb värviruum Adobelt. 
Värviruumi peamine ülesanne on luua pehme maandumine värvide konvertimisel aditiivsest RGB värviruumist subtraktiivsesse CMYK värviruumi. Adobe RGB 1998 värviruumi loomisel peeti eeskätt silmas offset trükiprotsessi vajadusi milleks on digikaamerate ja skannerite poolt salvestatud värvide optimaalne ülekanne paberile. RGB sisendseadmedmete (digikaamerad ja skannerid) värviruumid on trükiseadmete omadega võrreldes avaramad salvestades rohkem pooltoone ning küllastunumaid värve. Sellest tekkiski vajadus trükiks optimeeritud RGB värviruumi järgi millest omakorda konvertida värvid CMYK-i.
Adobe RGB värviruumi olulisemad kolorimeetrilised näitajad on tegelikult sRGB-ga samad. 6500K valgepunkt ning 2.2 gamma tooniülekanne. Spetsifikatsioon ütleb referents valge luminentsiks 160 cd/m2 ning musta luminentsiks 0,5557 cd/m2. Konrastiks saame seega 287,9:1 mis viitab selgelt värvriuumi kooskõla trükistandarditega. Oluliseim erinevus on siiski värviruumi avaruses. Adobe RGB katab inimese värvigammast ligi 50%. Esmapilgul ei paista see sRGB-ga võrreldes just kuigi suur erinevus olevat, kuid tänu primaarvärvide koordinaatide erinevale positsioneerimisele on tulemuseks värviruum mis säilitab oluliselt rohkem kirkamaid värve sinistes, rohelistes ning kollastes alades. Arvestatav osa neist ekstra värvidest on offsetis trükitavad. Veelgi enam lõikavad Adobe RGB avaramast värviruumist kasu fotoprinterid ning uue generatsiooni kuivlaborid kuna õieti valitud paberil saavutavad need seadmed värviruumi mis ulatub osades värvides Adobe RGB  avarusest välja. Vanakooli märglaboritele Adobe RGB ei sobi. 

sRGB ja Adobe RGB on kaks enim kasutatavat värviruumi. Kuna valdav enamus visuaalsest materjalist kuvatakse aditiivses RGB värviruumis töötavatelt arvutimonitoridelt, tahvlite ekraanidelt ning telefonidelt siis sRGB leiab kõige rohkem kasutust. 
Adobe RGB-d tasub eelistada trükitööde puhul, kui foto konverditakse offset trükikojale CMYK värviruumi või kui kasutatakse näiteks suureformaadilist fotoprinterit. Suureformaadilisele fotoprinterile ning kuivlaborile jäetakse failid RGB värviruumi.

Mida teha, kui foto on sRGB-s ning soovite seda printida või soovite hoopis Adobe RGB-s oleva foto veebikeskkonda laadida? Kas jätta fail vaikevärviruumi või konvertida vastavalt lähteülesandele? 
Printimisel pole foto konvertimisel kitsamast sRGB värviruumist avramasse Adobe RGB värviruumi erilist mõtet. Värve juurde ei teki, fail ei muutu ka kuidagi paremaks. Pigem säilitada vaikevärviruum. 
Ega avarama värviruumi eelistamine ei tõsta automaatselt lõpptulemuse kvaliteeti. Kui fotol olevad värvid on valdavalt madala küllastusega nagu näiteks portreefotod või must-valged fotod siis avarama Adobe RGB eelistamine mingit kasu ei anna. Pigem isegi vastupidi. Avaramas värviruumis positsioneeruvad värvide väärtused rohkem laiali. Seda eriti 8 bitises värvisügavuses. Kuna ühes värvikanalis on olenemata värviruumi avarusest konstantselt 256 diskreetset pooltooni siis kaardistuvad avaramas värviruumis need pooltoonid üksteisest kolorimeetriliselt kaugemale. See võib teatud puhkudel tingida posterisatsiooni teket. Mida avaramat värviruumi kasutada seda vajalikumaks muutub 16 bitise värvisügavuse kasutamine. 

Veebikeskkonda faile laadides peab kindlasti mis iganes muus värviruumis oleva faili konvertima kindlasti sRGB värviruumi. See on kohustuslik toiming. Vastasel juhul presenteerivad veebirakendused värve nihestatult.

Väiksem värviline ala on sRGB värviruum, selle ümber Adobe RGB          CIE xy diagramm näitab ära srgb ja Adobe RGB avaruse võrreldes inimese värvitajuga. Kingakontsa meenutav diagramm kujutab inimese nägemismeele värviruumi.
Väiksem värviline ala on sRGB värviruum, selle ümber Adobe RGB.             CIE xy diagramm näitab ära srgb ja Adobe RGB avaruse võrreldes                                                                                                                               inimese värvitajuga. Kingakontsa meenutav diagramm kujutab                                                                                                                                     inimese nägemismeele värviruumi.